Informacja o zmianie niektórych ustaw w Prawie Telekomunikacyjnym.

Drodzy Klienci!

W związku z wejściem w życie art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – COV -2

który zmienia ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne nastąpiła zmiana formy świadczenia usług.

Zmiana dotyczy wszystkich Abonentów, którzy zawarli z nasza firmą umowę abonencką do dnia 20.12.2020 r.

Zmiany wprowadzone ustawą nie wymagają zmiany umowy i są stosowane dla wygody naszych Klientów bezpośrednio.

Zmiany dotyczą m. in. zasad przedłużania umów na czas określony.

Od dnia 21.12.2020 r. w terminie 30 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa będziemy Państwa informować o tym zdarzeniu wedle Państwa wyboru pisemnie lub elektronicznie.

Ponadto będziemy informować o zasadach automatycznego przedłużenia umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych.

Informujemy, że umowy zawierane z naszą firmą nie będą zawierane w formie dokumentowej. Ponadto informujemy, że raz w roku wedle Państwa wyboru będziemy Państwa informować pisemnie lub elektronicznie o oferowanych przez nas pakietach taryfowych, chyba że Państwo nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Jednocześnie informujemy, że Abonenci mają prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy usług, jednakże pod warunkiem, że będzie to technicznie wykonalne.

Abonentom, którym nasza firma zapewnia dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z naszą nazwą handlową, przysługuje prawo do bezpłatnego dostępu do tej poczty

przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

Komentarze zostały zablokowane.